• Project: Namen enzo

  Namen enzo

  Geldrop

  Namen enzo! is de grootste online naambordenwinkel van Nederland en België. Met meer dan 400 verschillende types naambordjes en huisnummers hebben ze een compleet aanbod voor ieder die van een modern en degelijk naambord houdt. 

  Werkzaamheden

  De webshop compleet vernieuwen naar het magento webwinkel platform. Met de personaliseer module kan men eenvoudig online naambordjes personaliseren en het werkt tevens op iPAD. Ook is de lay-out compleet vernieuwd en is de website perfect zichtbaar op alle apparaten (Desktop, Tablet en Smartphone). Daarnaast kunnen verzendetiketten nu makkelijk geprint worden en is er een koppeling naar het boekhoudprogramma snelstart.

  Resultaten

  Direct een stijging in de hoeveelheid orders en een hogere conversie. Daarnaast is ook het werkproces verbeterd want de output van de personaliseer module sluit perfect aan op de productie. Mede dankzei de koppeling naar snelstart kan er nu nog sneller gewerkt worden wat natuurlijk ook enorm scheelt in de kosten op de lange termijn.

  Menu